Nadolig Gwyrddaidd

’Dolig llai Gwastraffus Nadolig; Plygain, cofio genedigaeth y baban Iesu, addurniadau, anrhegion, twrci, tinsel a chaneuon cawslyd. Adeg lle mae lot o fwyta, lot o joio ond hefyd lot o wastraffu. Roedd ystadegau ‘Dolig 2016 yn amcangyfrif ein bod ni yn y DU wedi gwastraffu cyfwerth â 2 miliwn o dyrcwn 300,000 tunnell o becynnau … Continue reading Nadolig Gwyrddaidd

Advertisements

5 Tip – Parti Gwyrddaidd

Ddechrau’r mis fe ddathlodd Gruffydd a finne troi’n 30 (er bod Gruffydd yn convinced ei fod e dal yn 29!) gyda pharti Beatles, ein hoff fand yn y byd i gyd… a beth dyle fod eich hoff fand chi hefyd achos maen nhw’n wirioneddol ffab. Ta waeth am hynny, nes i benderfynu trio gwneud y … Continue reading 5 Tip – Parti Gwyrddaidd